Margeregeling

De kunstwerken vallen onder de Margeregeling. Dat houdt in dat u geen BTW betaalt over de prijs van het door u aangeschafte kunstwerk.