Sold

Piana te Corsica

Titel: Piana en Corse, Corsica, gesigneerd en gedateerd 1923. Aquarel.

Maten met lijst: 69×54 cm.
Maten zonder lijst: 49.5×33.5 cm.

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
Category
Meurs, Harmen (1891-1964)

Meurs volgde in de avonduren de opleiding aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij woonde en werkte voornamelijk in Wageningen, Amsterdam en hij reisde veel naar Frankrijk. Vanaf 1919 was Meurs in staat om zijn eigen atelier te runnen. In datzelfde jaar sloot hij zich aan bij kunstenaarsgroep De Onafhankelijken.

Als schilder ontwikkelde Meurs zich tot een succesvolle kunstenaar, die ook in het buitenland exposeerde. Hij schilderde landschappen, figuren en stillevens in een aanvankelijk post-impressionistisch stijl. Doordat hij geïnspireerd raakte door het kubo-expressionisme (Bergense School) en het fauvisme van Kees van Dongen (1877-1968) werd zijn werk vanaf de jaren ’20 steeds realistischer. Het vertoonde het verwantschap met de ‘Neue Sachlichkeit’ (de Nieuwe Zakelijkheid). Vanaf 1925 begon hij realistischer te werken.

Harmen Meurs was bevriend met Carel Willink (1900-1983). Willink karakteriseerde de schilder later als een ‘dandy’ vanwege zijn altijd verzorgde kleding en uiterlijk. Met keurig bijgehouden lange bakkebaarden. Daarmee was overigens niet gezegd dat Meurs zich louter in elitaire kunstenaarskringen ophield. Integendeel.

Meurs werd tot voorzitter van De Onafhankelijken in 1929 benoemd. In deze functie organiseerde hij de spraakmakende tentoonstellingen Neue Sachlichkeit (1929) en van Franse en Belgische surrealisten (1930).

Zijn sociale bewogenheid en politieke stellingname uitte hij als antifascist door in 1933 – als voorzitter van de Onafhankelijken – een verboden tentoonstelling uit Berlijn te laten overkomen. De Amsterdamse burgemeester Van der Vlugt en directeur Baard van het Stedelijk Museum verboden de expositie.

Tijdens de bezetting weigerde hij lid van de Reichskulturkammer te worden en raakte zo als kunstenaar in een isolement. Ook tijdens de oorlog bleef hij antinazistische werken schilderen. Na de bezetting vertrok hij uit Amsterdam en ging met zijn vrouw de joodse kunstschilder Berthe Edersheim in een huis bij Putten wonen.

Na de oorlog heeft een min of meer terug getrokken leven geleid. Teleurgesteld van wat er in de tweede wereldoorlog was gebeurd.

Kunstenaar

Meurs, Harmen