zuiderzee zandafgraving

Ype Wenning/Johan Hendrik van Mastenbroek
Dit schilderij is van de van de hand van Ype Wenning (1879-1959). Hij heeft diverse werken geschilderd van de afgraving van de Wieringermeer en de bouw van de Afsluitdijk. Het schilderij is nu te koop bij Artiquair,

Een andere schilder die veel van dit soort werken heeft geschilderd is Johan Hendrik Mastenbroek (1875-1945). Museum Schokland heeft nu een tentoonstelling van zijn werken met als titel ‘Beeldchroniqeur van de Zuiderzeewerken’. Naast de tentoonstelling is Schokland ook mooi en interessant om eens heen te gaan. Meer informatie.

Samen hebben zij ook meegewerkt aan de totstandkoming van een gedenkboek; De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen van Roeland Koning, C. Vreedenburgh, H. Heuff, J.H. van Mastenbroek, Ype Wenning, Amsterdam 1932.

Tentoonstelling over Johan Hendrik van Mastenbroek

Johan Hendrik van Mastenbroek werd in Rotterdam geboren. Als zoon van kunstschilder en kunsthandelaar Johannes van Mastenbroek kwam hij al jong in aanraking met het artistieke milieu. Hij raakte er door geïnspireerd en begon te tekenen. Het werd snel duidelijk dat hij talent had. Na diverse verblijven in het buitenland en deelname aan internationale exposities was zijn naam al op jeugdige leeftijd gevestigd.

Hij verwierf grote faam met zijn schilderijen van Rotterdam. Hij schilderde de stad, de haven en de bedrijvigheid op treffende wijze. Het was zijn specialiteit vrij technische onderwerpen als de haven, architectuur en industriële installaties heel sfeervol op doek te zetten.

Zijn talenten bleven niet onopgemerkt. In de jaren 1920 ging het Zuiderzeeproject van start. Rond 1930 wilde het ministerie van Waterstaat de werkzaamheden ervan vast te leggen in een gedenkalbum.
Samen met vijf andere kunstenaars werd Van Mastenbroek voor deze opdracht gevraagd. (redactie: waaronder werken van Ype Wenning) Hij vertrok met zijn schetsboek naar de Zuiderzee voor meerdere inspectietochten en was diep onder de indruk van de bouw van de immense Afsluitdijk. Dit resulteerde in een reeks aquarellen en schilderijen, waarmee hij zowel binnen als buiten de kunstwereld veel lof ontving.

Na zijn opdracht lieten de Zuiderzeewerken Van Mastenbroek niet meer los. In de jaren daarop volgend maakte hij regelmatig reizen naar de Zuiderzee om de voortgang van ‘het grootse werk’ te aanschouwen en vast te leggen.
Hierbij had hij een bijzondere werkwijze. Gewapend met potlood en schetsblok verbleef hij dan dagenlang in het gebied, ploeterend door de modder of meeliftend op een stoombootje of motorvlet. Naderhand werkte hij in zijn atelier de grove schetsen uit tot gedetailleerde tekeningen, aquarellen en majestueuze schilderijen. Van Mastenbroek was een groot liefhebber van de natuur. Hij voorzag zijn werken vaak van schitterende wolkenluchten en waterpartijen. Mede hierdoor kregen ze naast een grote documentaire waarde ook een hoog artistiek gehalte.

De expositie in museum Schokland bestaat uit tientallen schilderijen, aquarellen en tekeningen. De nadruk ligt op de bouw van de Noordoostpolderdijk tussen 1936 en 1940. 

Van Mastenbroek heeft op onnavolgbare wijze de Zuiderzeewerken en de bouw van de Noordoostpolderdijk weten te schetsen.
De expositie is een ‘must’ voor iedereen die interesse heeft in de historie van de Zuiderzee, het Zuiderzeeproject en de buitengewoon artistieke weergave ervan door Van Mastenbroek.

Artikel van: Museum Schokland

Johan Hendrik van Mastenbroek schetste graag buiten bij regenachtig weer om de schoonheid van de luchten en de heldere kleuren: ‘Ik kon staan smullen van de heerlijke wolkenformaties en van den aan kleuren zo rijken strijd tusschen zon en wolken’ schreef hij aan een vriend in 1945.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Currency
Language